Šta je porez?

Razumijevanje poreza
Kako bi pomogla financirati javne radove i usluge – te izgradila i održavala infrastrukturu koja se koristi u zemlji – vlada obično oporezuje svoje fizičke i pravne osobe. Prikupljeni porez koristi se za boljitak gospodarstva i svih koji u njemu žive. U SAD-u i mnogim drugim zemljama svijeta porez se primjenjuje na neki oblik novca koji prima porezni obveznik. Novac bi mogao biti prihod ostvaren od plaće, kapitalni dobitak od povećanja ulaganja, dividende primljene kao dodatni prihod, plaćanje robe i usluga itd.

Postotak zarade ili novca poreznog obveznika uzima se i doznačuje vladi. Plaćanje poreza po stopama koje naplaćuje država obvezno je, a utaja poreza – namjerno neplaćanje punih poreznih obveza – kažnjiva je zakonom. Većina vlada koristi agenciju ili odjel za prikupljanje poreza; u Sjedinjenim Američkim Državama ovu funkciju obavlja Uprava za unutarnje prihode (IRS).