Nudimo širok spektar usluga za sve vrste kompanija.

Pogledajte ih!

Naše usluge

Registracija kompanije

kod svih nadležnih organa (CRPS, Poreska uprava, Monstat, Uprava carina)

Računovodstvo i knjiženje

poslovnih promjena u finansijskim, robnim, materijalnim i knjigovodstvenim knjigama za sve vrste pravnih lica.

Preparation of VAT returns

Pripremanje prijava za PDV u najkraćem mogućem roku.

Obračun amortizacije osnovnih sredstava

Vršimo obračun amortizacije osnovih sredstava brzo i efikasno!

Izrada godišnjeg obračuna i izvještaja

Izrada godišnjeg obračuna i izvještaja za vašu kompaniju.

Prijava i odjava radnika

i upis radnog staža...

Obračun zarada

ugovora o djelu, zakupnini, autorskih honorara i drugih ličnih primanja.

Povećanje kapitala kod CRPS

Povecaćavamo vaš kapital kod CRPS!

Prijem poreskih i inspekcijskih organa

nadležnih za kontrolu vaših računovodstvenih isprava.

Likvidacija kompanije

Likvijadacija kompanije u najkraćem mogućem roku!

Stručni savjeti

iz oblasti računovodstva, finansija i poreza.

Vođenje

vaših poslovnih knjiga i dokumentacije.

Dozvole za rad nerezidentima

Dozvole za rad i boravak stranicama (nerezidentima).

Elektronsko prijavljivanje

svih finansijskih izvještaja, PDV-a, platnih spiskova i porezi i doprinosi na lična primanja.

Vođenje

vaših poslovnih knjiga i dokumentacije.

'' Riječ računovodstvo dolazi od riječi odgovornost. Ako ćete biti bogati, morate odgovarati za svoj novac. ''

-Robert Kiyosaki

Uslgue (ili usluga) za koju ste zainteresovani:

  Registration of the companyAccounting and postingPreparation of VAT returnsCalculation of depreciation of fixed assetsPreparation of annual accounts and reportsRegistration and deregistration of employeesCalculation of salariesCapital increase in CRPSReceipt of tax and inspection bodiesLiquidation of a company

  Možete nas kontaktirati i direktno na email adresu, ili na sledeće brojeve telefona:

  +382 69 033 898

  +382 67 229 119

  +382 30 412 012

  info@etherialdesign.me

  Adresa:

  BUL. SKENDERBEU BB, 85360, MONTENEGRO

  Kontakt:

  +382 69 033 898

  +382 67 229 119

  +382 30 412 012

  info@etherialdesign.me

  Korisni links: