Montenegrin Albanian

 

 

 

HOME

O NAMA

USLUGE

KLIJENTI

PROPISI

LINKOVI

KONTAKT

 

 

 

 • Regitracija privrednog društva kod svih nadležnih organa  (CRPS, Poreska uprava, Monstat, Uprava carine);
 • Kontiranje i knjiženje poslovnih promjena u finansijskom, robnom, materijalnom i knjigovodstvu  za sve vrste pravnih lica;
 • Izrada PDV prijava;
 • Obračun amortizacije osnovnih sredstava;
 • Izrada godišnjeg obračuna i izveštaja;
 • Prijava i odjava radnika, upis radnog staža;
 • Obračun zarada, ugovora o delu, zakupnini, autorskih honorara i drugih ličnih primanja;
 • Povećanje kapitale kod CRPS;
 • Prijem poreskih i inspekcijskih organa nadležnih za kontrolu vaših računovodstvenih isprava;
 • Stručni saveti iz oblasti računovodstva, finansija i poreza;
 • Vođenje vaših poslovnih knjiga i dokumentacije;
 • Sastavljanje i prezentacija finasijskih izveštaja;
 • Likvidacija društva;