Montenegrin Albanian

 

 

 

BALLINA

KUSH JEMI NE

SHËRBIMET

KLIENTËT

DISPOZITAT

LINKET

KONTAKT

 

 

 

FINANCE GROUP SHPK është agjenci për ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit dhe shërbimeve konsultative. Kemi të angazhuar persona profesionistë me titull kontabilist profesionist. Procesi afarist i punës kryhet me teknologjinë më të re. Punojmë në softuer EPSILON i cili përfshinë komplet afarizimin financiar dhe të mallrave.

Nëse dëshironi të filloni çfarëdo biznesi drejtohuni agjencisë tonë ku do të fitoni çdo informacion.