Montenegrin Albanian

 

 

 

BALLINA

KUSH JEMI NE

SHËRBIMET

KLIENTËT

DISPOZITAT

LINKET

KONTAKT

 

 

 

  1. LIGJI MBI KONTABILITETIN DHE REVIZIONIN

  2. LIGJI MBI ADMINISTRATËN TATIMORE

  3. LIGJI MBI TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR

  4. LIGJI MBI TATIMIN NË FITIM

  5. LIGJI MBI TATIMIN NË TË ARDHURAT E PERSONAVE FIZIKË

  6. LIGJI MBI PUNËN

  7. LIGJI MBI TREGTINË E BRENDSHME

  8. LIGJI MBI MBROJTJEN E KONSUMATORIT

  9. EDI FORMULARI

  10. FORMULARI 01 (LAJMËRIMI I TRGTISË)