Montenegrin Albanian

 

 

 

BALLINA

KUSH JEMI NE

SHËRBIMET

KLIENTËT

DISPOZITAT

LINKET

KONTAKT

 

 

 

"Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim tek i cili janë ata që për vete mendojnë se janë të përjashtuar, në fakt të taksuar në parim të përjashtuar"